Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Thứ hai, 10 Tháng 4 2017 23:14

Liên đoàn lao động tỉnh Lạng Sơn chủ động chỉ đạo tổ chức các hoạt động "Tháng công nhân " và Tháng An toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017

  Ngày 02-3-2017 Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Lạng Sơn (LĐLĐ) đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tháng công nhân" và Tháng An toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017. Theo đó nội dung hoạt động của các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung vào việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục về ngày Quốc tế lao động (01/5) và ý nghĩa ngày Quốc tế lao động ở Việt Nam, động viên đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, công nhân và người lao động (gọi chung là người lao động) thực hiện tốt trách nhiệm của mình và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh gắn với thực hiện tốt quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), người lao động (NLĐ) để kịp thời định hướng dư luận xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh, phát triển quan hệ lao động hài hòa tiến bộ trong doanh nghiệp; xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, An toàn về an ninh trật tự.

  Các cấp công đoàn phối hợp chính chính quyền, các phòng, ban, đơn vị đoàn thể, người sử dụng lao động và các đối tác khác trong việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho ĐVCĐ, NLĐ có "Quyền lợi đảm bảo phúc lợi tốt hơn" như thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước gắn với tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; lồng ghép các cuộc họp chuyên môn gắn với tuyên truyền nâng cao kiến thức, chính sách pháp luật cho NLĐ. Biểu dương, khen thưởng NLĐ tiêu biểu, xuất sắc có nhiều sáng kiến, sáng tạo đóng góp tích cực vào sự phát triển chung; tổ chức các hoạt động "cảm ơn" NLĐ, thể hiện sự nghi nhận đóng góp của NLĐ, động viên họ gắn bó lâu dài bền vững với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

  Đồng thời tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động: Phối hợp kiểm tra về công tác an toàn vệ sinh lao động, giám sát thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp an toàn vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động (khám sức khỏe định kỳ), thăm hỏi động viên nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tại nạn lao động; phối hợp tổ chức tốt phong trào " Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" cùng với việc tập trung tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên thành lập Công đoàn cơ sở khu vực doanh nhiệp. Phát động ủng hộ quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh (từ tháng 3 đến trước 30 tháng 4)

  Liên đoàn lao động tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm Tháng công nhân theo báo cáo Kết luận số 77-TB/TW ngày 24/12/2012 của Ban bí thư Trung ương Đảng gắn với các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017 và biểu dương, khen thưởng ĐVCĐ, NLĐ tiêu biểu trực tiếp lao động sản xuất. Trao tặng hỗ trợ gia đình CNVCLĐ nghèo xây dựng và sửa chữa nhà ở từ Quỹ xã hội LĐLĐ tỉnh (Mái ấm công đoàn 2017). Thăm hỏi động viên đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị tai nạn lao động. Tổ chức gặp mặt chủ tịch công đoàn cơ sở bàn biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở doanh nghiệp. (dự kiến tổ chức vào ngày 28/4/2017)

  Mong rằng các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh chủ động tích cực tổ chức các hoạt động nhân Tháng công nhân và Tháng an toàn vệ sinh lao động lần thứ năm 2017./.

Dươi Hoi trương Cong Tac CD thang CN

 Một góc Hội nghị Sơ kết 5 năm "Tháng công nhân"


                                                                                                               Bài & ảnh: Trần Thị Kim Anh, LĐLĐ tỉnh