Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1172/TLĐ 31/07/2015

V/v Hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định số 282-QĐ/TW và Nghị quyết số 39-NQ/TW

Số: 84 /LĐLĐ 15/5/2015

Hướng dẫn sơ kết công tácCông đoàn 6 tháng đầu năm 2015.

09 /HD-LĐLĐ 27/3/2015

Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động "Tháng Công nhân" năm 2015

Số: 14 /KH-LĐLĐ 30/3/2015

Kế hoạch Số 14 KH-LĐLĐ.doc

254/QĐ-TLĐ 05/03/2014

Quyết định về việc ban hành Quy định về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

Số: 01 /KH-LĐLĐ 12 /01/2015

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015

04/PĐTĐ- LĐLĐ 19/ 01/2015

  Phát động thi đua trong CNVCLĐ và các cấp Công đoàn tỉnh Lạng Sơn năm 2015

Số: 251/CV- LĐLĐ 24 /12 /2014

  Chăm lo đời sống CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi – 2015 và phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công

Số: 247/LĐLĐ 23 /12 /2014

   Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức Hội nghị người lao động năm 2015

Số: 233/CV-LĐLĐ 01/12 /2014

  Rà soát, thống kê đoàn viên,công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn

  

Số: 219/CV – LĐLĐ 14/11/2014

    Lựa chọn, bình xét điển hình tiên tiến và hướng dẫn tham luận tại Hội nghị

 

Số : 213 /LĐLĐ 29 /10/ 2014

Hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2014

38/CV-LDLD Tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội lần thứ XV Công đoàn Lạng Sơn

Tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội lần thứ XV Công đoàn Lạng Sơn.

Chi tiết: 38-CV-LDLD.pdf

Số 01/NQ-BCH 10 / 4 / 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH LS NHIỆM KỲ  2013-2018.doc

Trang 5 / 5