Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

V/v hưởng ứng tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

98/QĐ-LĐLĐ 20/12/2018

Quyết định v/v ban hành quy định về hoạt động sáng kiến trong hệ thống công đoàn tỉnh Lạng Sơn

172/LĐLĐ 13/12/2018

V/v tuyên truyền, phòng ngừa ngăn chặn hoạt động tín dụng đen trong công nhân lao động

146/LĐLĐ 22/11/2018

V/v tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí  Hoàng Văn Thụ (04/11/1909- 04/11/2019) và triển khai Cuộc thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”

0000 10/12/2018

Tài liệu Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

105/LĐLĐ 17/10/2018

V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

17/KH-LĐLĐ 04/10/2018

Kế hoạch phân công cán bộ đi cơ sở năm 2018-2019

198/SĐ 27/9/2018

Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

50-KH/TU 26/01/2018

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.pdf

Thư chúc mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn.pdf

07 /HD-LĐLĐ 30/10/2016

Hướng dẫn Tháng hành động Bình đẳng giới.doc

Hướng dẫn Tháng hành động Bình đẳng giới.doc

226/LĐLĐ 24/10/2016

Hướng dẫn tổng kết công tác công tác Công đoàn năm 2016 nhiệm vụ trọng Trọng tâm 2017.doc

Mau bieu 2016 mau 1 1.doc

s lieu TK nam 2016 mau 2.doc

Trang 5 / 5