Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
01 /HD-LĐLĐ 17/1/2017

Huong dan nhiem vu trong tam Công tác Nữ công 2017.doc

01/ /LĐLĐ 4/1/2017

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2017.doc

07 /HD-LĐLĐ 30/10/2016

Hướng dẫn Tháng hành động Bình đẳng giới.doc

Hướng dẫn Tháng hành động Bình đẳng giới.doc

226/LĐLĐ 24/10/2016

Hướng dẫn tổng kết công tác công tác Công đoàn năm 2016 nhiệm vụ trọng Trọng tâm 2017.doc

Mau bieu 2016 mau 1 1.doc

s lieu TK nam 2016 mau 2.doc

25 /KH-LĐLĐ 28/ 7/2016

Kế hoạch kỷ niêm 70 năm thành lập Công đoàn Lạng Sơn.doc

Đề cuong tuyen truyen KN 70 CDLS.doc

93 /LĐLĐ 17/5 /2016

Hướng dẫn sơ kết 6 tháng đầu năm 2016.doc

Mau bieu 6 thang dau nam 2016.doc

84/CV-LĐLĐ 11/ 5/ 2016

Công văn Hướng dẫn lựa chọn và đề nghị khen thưởng Bằng Lao động sáng tạo năm

 2016.doc

87/PĐTĐ-LĐLĐ 11/5/ 2016

Phát động Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh lạng Sơn  (04/11/1831 - 04/11/2016) .doc

73 /LĐLĐ 20/4/2016

Công văn: số 73/ LĐLĐ Về việc Báo cáo tình hình bữa ăn ca của Người lao động  và thực hiện mức lương tối thiểu vùng 2016.doc

12 /KH-LĐLĐ 08/4/2016

Kế hoạch Tháng Công nhân 2016.doc

05/HD-LĐLĐ 28/3/2016

Huong dan Hoat dong VSTBPN, công tác gia đình, Tháng hành đọng vì trẻ em và các ngày kỷ niệm về dân số năm 2016  .doc

02CTr/ LĐLĐ-HLHPN 04/02 /2016

Tải về file đính kèm:Chương trình phối hợp Hoi LHPN năm 2016.doc

03 /KH-LĐLĐ 17/02/2016

Kế hoạch phân công đi cán bộ đi cơ sở 2016.doc

01 /CTr-BTV 03/02/2016

Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh 2016 .doc  

02/HD-LĐLĐ 21/01/2016

Hướng dân công tác Nữ công năm 2016.doc

20/ HD-LĐLĐ 03/11/2015

HƯỚNG DẪN ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO:Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Lạng Sơn trong nửa nhiệm kỳ (2013 - 2018)

38 / KH-LĐLĐ 03 /11/2015

Kế hoạch sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam

203 /LĐLĐ 04/11/2015

Hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

43/KH-LĐLĐ 11/12/ 2015

Số 43 KH-LĐLĐ. Tổ chưc chuong trinh Tet sum vầy-2016.doc

1173/TLĐ 31/7/2015

HƯỚNG DẪN

Xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tại cơ quan, đơn vị trong hệ thống Công đoàn Việt Nam

Trang 4 / 5