Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1315/LĐLĐ 15/6/2022

V/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022)

1248/LĐLĐ 21/4/2022

V/v triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 

1182/LĐLĐ 24/02/2022

V/v tăng cường tuyên truyền thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

1180/LĐLÐ 22/02/2022

V/v tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TU, ngày 09/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết 60-NQ/TU, ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

01/CĐ-UBND 19/02/2022

Công điện Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

257/TB-LĐLĐ 21/12/2021

Thông báo kết quả ủng hộ các loại quỹ năm 2021

183/KH-LĐLĐ 15/12/2021

Kế hoạch hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covd-19

1133/LĐLĐ 03/12/2021

V/v tuyên truyền thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT

1092/LĐLĐ 05/10/2021

V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi  “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

1041/LĐLĐ 13/8/2021

Về việc thực hiện chế độ báo cáo, tổng hợp số liệu về hoạt động công đoàn

1042/LĐLĐ 16/8/2021

Về việc đôn đốc tiếp tục triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021)”

1039/LĐLĐ 13/8/2021

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021)

171/KH-LĐLĐ 22/7/2021

Kế hoạch truyền thông các chủ trương mới của Đảng, Chính phủ về công nhân, công đoàn

1011/LĐLÐ 12/7/2021

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Công đoàn Lạng Sơn (03/9/1946 - 03/9/2021)

1008 /LĐLÐ 03/7/2021

V/v tuyên truyền kỷ niệm và hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021)”

948/LĐLÐ 04/5/2021

V/v đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử Quốc hội  và Hội đồng nhân dân các cấp và hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động với ngày hội toàn dân”

942 /LĐLĐ 27/4/2021

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền  về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và  bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

934/LĐLĐ 29/4/2021

V/v tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 - 18/5/2021)

910/LĐLĐ 23/3/2021

V/v vận động đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham giaCuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

899/LĐLĐ 15/3/2021

V/v vận động ủng hộ Chương trình nhà ở "Mái ấm Công đoàn" năm 2021

Trang 2 / 5