Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Hướng dẫn Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

V/v Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kế hoạch Tổ chức Chương trình Tết sum vầy năm 2019

Vận động đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ Quỹ nhân đạo, Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Kỷ Hợi - 2019

V/v hưởng ứng tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

98/QĐ-LĐLĐ 20/12/2018

Quyết định v/v ban hành quy định về hoạt động sáng kiến trong hệ thống công đoàn tỉnh Lạng Sơn

172/LĐLĐ 13/12/2018

V/v tuyên truyền, phòng ngừa ngăn chặn hoạt động tín dụng đen trong công nhân lao động

146/LĐLĐ 22/11/2018

V/v tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí  Hoàng Văn Thụ (04/11/1909- 04/11/2019) và triển khai Cuộc thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”

0000 10/12/2018

Tài liệu Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

105/LĐLĐ 17/10/2018

V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

17/KH-LĐLĐ 04/10/2018

Kế hoạch phân công cán bộ đi cơ sở năm 2018-2019

198/SĐ 27/9/2018

Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

87/LĐLĐ 20/9/2018

Tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội Facebook nhân dịp Đại hội Công đoàn Việt Nam.pdf

84/LĐLĐ 20/9/2018

Tuyên truyền Cuộc thi viết "Những tấm gương điểm hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn" .pdf

Số: 201/LĐLĐ 22 /8/2018

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018.doc

193/LĐLĐ 14/8/2018

Tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 1.pdf  

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần tứ XII 

Đề cương tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023. pdf

1621/HD-TLĐ 09/8/2018

 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động trên mạng xã hội facebook.pdf

37 /KH-LĐLĐ 14/ 8 /2018

Kê hoach thực hiện NQ số 20-NQTW ngày 25102018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.doc

1042/CTHĐ-TLĐ TLDD/5/2018

Chương trình  hành động số 1042CTHĐ-TLĐ ngày 3052018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Kế hoạch thực hiện của Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyế.pdf

Trang 2 / 5