Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Công đoàn cơ sở

Công đoàn cơ sở (71)


Thực hiện Công văn số 92/HD-CĐCS, ngày 30 /11/2022 của Công đoàn Cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2022. Ngày 30/12/2022, Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức và Người lao động năm 2023.
Hội nghị đã nghe báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Công đoàn và phong trào thi đua năm 2022 - Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Hội nghị đã tổng hợp và ghi nhận các ý kiến tham luận của cán bộ, viên chức, người lao động góp ý cho các bản báo cáo. Nhìn chung, các ý kiến đều đánh giá cao kết quả mà cơ quan đã đạt được trong năm qua. Đồng thời cũng đặc biệt nhấn mạnh vào các phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho năm tới.
Năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động đơn vị Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn đã phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trên tất cả các lĩnh vực công tác: Hành chính tổng hợp, Kiểm kê - Bảo quản, Nghiệp vụ Bảo tàng, Nghiệp vụ di tích và các hoạt động đoàn thể. Nhiều danh hiệu, giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao được trao cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua của đơn vị.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Vân , Ủy viên ban thường vụ, Phó chủ tịch CĐCS Sở Văn hóa thể thao và Du Lịch ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Bảo tàng Lạng Sơn đã đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị Bảo tàng phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua, vận động đoàn viên, người lao động tích cực phát huy sáng kiến, nâng cao quả công tác, nỗ lực hoàn thành phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Tại Hội nghị cũng đã biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và phong trào thi đua năm 2022 và ký giao ước Thi đua năm 2023.

IMG 20230104_093407
Toàn cảnh hội nghị Viên chức, Người lao động năm 2022

IMG 20230104_093413

Đ/c Hoàng Thị Vân, Ủy viên ban thường vụ, Phó chủ tịch CĐCS Sở VHTT&DL phát biểu tại chỉ đạo tại hội nghị


IMG 20230104_093417
Trao tặng giấy khen của Giám đốc Sở cho phòng NVBT đã có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022

 IMG 20230104_093420

Trao tặng giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022

IMG 20230104_093424
Ký giao ước thi đua năm 2023


Tin, ảnh: Dương Thị Thùy Linh

CĐCS TV Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Công văn số 405/CĐN, ngày 08/9/2022 của Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động;Hướng dẫn liên tịch số 2786/HDLT-SGDĐT-CĐN, ngày 20/9/2021 của Sở Giáo dục Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ sở hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Chiều ngày 26 tháng 10 năm 2022, Trường THPT Bình Gia tổ chức Hội nghị Nhà giáo, Cán bộ quản lý giáo dục, Người lao động năm học 2022-2023 nhằm đánh giá quá trình hoạt động của nhà trường trong năm học qua đồng thời thảo luận và thống nhất chỉ tiêu về các hoạt động học tập, rèn luyện, Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế xếp loại thi đua và nghe báo cáo tài chính, báo cáo của Ban thanh tra nhân dân năm học 2021-2022.

Tại Hội nghị đ/c Lê Hữu Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Nhà giáo, Cán bộ quản lý giáo dục, Người lao động năm học 2021-2022 và dự thảo các chỉ tiêu năm học 2022-2023.

 a12

Đ/c Lê Hữu Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị


 a13

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

 Đồng chí Liễu Thị Kim Duyên - Chủ tịch Công đoàn – Thông qua Quy chế phối hợp giữa Ban giám hiệu và Công đoàn, Báo cáo kết quả thi đua năm học 2021-2022, khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong năm học và phát động phong trào thi đua, nội dung ký kết giao ước thi đua năm học 2022-2023.

 a14

Đ/c Liễu Thị Kim Duyên – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường THPT Bình Gia trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích và có nhiều đóng góp, các đ/c là phụ nữ hai giỏi cấp trường trong năm học 2021-2022

 Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2021 - 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân năm học 2022 – 2023.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ và bình đẳng, tập thể Hội đồng sư phạm Nhà trường đã thống nhất cao các tiêu chí, các quy chế và chương trình phối hợp giữa chính quyền và công đoàn năm học 2022-2023 về việc thi đua xây dựng, đẩy mạnh mọi hoạt động, xây dựng phong trào thi đua xuyên suốt năm học, xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao và cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023./.   

 

Tin, ảnh: Lê Xuân Việt

CĐ Trường THPT Bình Gia

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, ngày 08/10/2022, Công đoàn cơ sở trường THCS Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn đã phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động nhằm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đề ra trong năm học 2021 - 2022, xây dựng và bàn phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm học 2022 - 2023.

  ảnh tam thanh 1

Đồng chí Nguyễn Hồng Ngân - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động năm học 2022 - 2023 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Trên cơ sở các nội dung báo cáo, nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động của nhà trường đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động dạy và học, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

 ảnh tam thanh 2

Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch CĐCS nhà trường thông qua báo cáo kết quả hoạt động công tác Công đoàn năm học 2021 - 2022

 ảnh tam thanh 3

Các đồng chí cán bộ, giáo viên đạt thành tích cao trong năm học 2021 - 2022 nhận giấy khen của UBND thành phố

 Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị đã biểu quyết nhất trí thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm học 2022- 2023.Từ những thành công của Hội nghị, cùng với sự đoàn kết đồng lòng của tập thể cán bộ, giáo viên, tin tưởng rằng tập thể nhà trường sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm học 2022 - 2023./.

Tin và ảnh: Hứa Mai Hương

CĐCS Trường THCS Tam Thanh

Trong 02 ngày, từ ngày 20 đến 21/8/2022 tại nhà Đa năng trường THCS Chi Lăng, Cụm Thể thao số 3 ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lạng Sơn tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nữ.

Tham dự Giải có 7 đơn vị với 7 đội Bóng chuyền hơi nữ, với tổng số 12 trận đấu đầy kịch tính, quyết liệt, nhưng không kém phần hứng khởi. 

 ảnh thi đấu

Trận chung kết Đội trường THCS Tam Thanh gặp trường TH Đông Kinh

Sau 02 ngày thi đấu sôi nổi, Ban tổ chức đã trao 07 giải, trong đó có: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 03 giải Khuyến khích. Giải Nhất thuộc đội bóng trường Tiểu học Đông Kinh, Giải Nhì thuộc đội bóng trường THCS Tam Thanh, đồng thời chọn 02 đội đạt giải Nhất, Nhì tham gia thi đấu giải do phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức.

Giải Bóng chuyền hơi Cụm Thể thao số 3 ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lạng Sơn năm 2022 là hoạt động hết sức ý nghĩa, thiết thực, bổ ích vừa tạo được sân chơi lành mạnh, không chỉ là dịp để đoàn viên công đoàn các nhà trường được giao lưu học hỏi, mà còn là sự phối hợp hiệu quả giữa tổ chức Công đoàn và Ban Giám hiệu nhà trường trong công tác động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động do các cấp, các ngành triển khai và phát động.

ảnh thi đấu 2 

Đ/c Nguyễn Hồng Ngân, Cụm trưởng cụm Thể thao số 3 trao giải Nhất cho đội trường Tiểu học Đông Kinh

 Giải Bóng chuyền hơi cũng là một hoạt động khởi động cho năm học 2022 - 2023 khí thế, hào hứng và quyết tâm vượt mọi khó khăn hứa hẹn một năm học đầy nỗ lực và những thành tích xuất sắc của thầy và trò ngành giáo dục của thành phố, góp phần vào thành tích chung của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn./.

 Tin, ảnh: Lý Thị Nhạn

Chủ tịch CĐCS Trường THCS Đông Kinh

Thời gian qua, Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Lạng Sơn đã phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện mô hình “Công sở xanh - sạch - đẹp” trong toàn thể đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng nơi làm việc văn minh, hiện đại.               

Tại phòng văn thư, hằng ngày phải tiếp nhận gần 100 văn bản đến bằng cả văn bản giấy và điện tử. Để giải quyết văn bản đi, đến cũng như những công việc trong ngày được chính xác, cán bộ phụ trách công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị đã sắp xếp văn bản, hồ sơ tài liệu gọn gàng, ngăn nắp, giúp cho quá trình tra cứu, tìm tài liệu được nhanh chóng. Trong phòng làm việc cũng được bố trí thêm một số cây cảnh như cây trầu bà, sen đá, thiết mộc lan để tạo không gian xanh và tạo môi trường trong lành.

ảnh 555

Khuôn viên sân cơ quan được cải tạo và trang trí nhiều cây xanh

 Công đoàn cơ sở văn phòng Sở NN&PTNT tỉnh có 46 đoàn viên công đoàn. Thực hiện phong trào xây dựng mô hình “Công sở xanh - sạch - đẹp”, “góc làm việc ngăn nắp, gọn gàng” do Công đoàn viên chức tỉnh phát động, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đã phát động tới 100% cán bộ, viên chức, người lao động tham gia hưởng ứng. Cùng với đó, đơn vị đã tuyên truyền tới cán bộ, viên chức, người lao động đóng góp công sức, cải tạo, trang trí phòng làm việc của cá nhân và không gian chung của tập thể. Tận dụng những khoảng trống như ban công để trồng những chậu cây xanh. Phía trong phòng làm việc, các kệ tủ đựng tài liệu, mặt bàn làm việc cũng được trang trí những chậu cây xinh xắn, dễ chăm sóc, tạo nên tổng thể hài hòa, môi trường làm việc thoải mái. Hằng ngày, trước hoặc sau giờ làm việc, mỗi cán bộ, công chức, viên chức dành ra ít phút để tự tay tưới cây, chăm sóc, dọn dẹp bàn làm việc của mình cũng là cách để tiếp thêm năng lượng cho bản thân, tạo không gian làm việc thân thiện.

Bên cạnh đó, đơn vị còn thường xuyên thực hiện nhiều hoạt động nhằm chuẩn hóa cảnh quan môi trường. Khuôn viên cơ quan được trồng cây cảnh hợp lý, luôn được cắt tỉa, chăm sóc, tạo không gian thoáng đãng, đẹp mắt. Hành lang cơ quan được bố trí hài hòa với nhiều cây xanh. Các phòng làm việc luôn sạch sẽ, tài liệu được sắp xếp gọn gàng.

ảnh 66

Góc làm việc của Đ/c Phạm Thị Nga - Chủ tịch CĐCS

Đồng chí Phạm Thị Nga, Chủ tịch Công đoàn cơ sở cho biết: “Tôi nhận thấy cuộc thi xây dựng “Công sở xanh - sạch - đẹp”, “góc làm việc ngăn nắp, gọn gàng” là cơ hội để đoàn viên công đoàn trong cơ quan có thời gian sắp xếp lại phòng làm việc của mình ngăn nắp, gọn gàng, khoa học hơn. Đồng thời cũng tạo ra những khoảng không gian xanh nhiều hơn và tạo không gian làm việc thoải mái, gần gũi, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Việc xây dựng mô hình “Công sở xanh - sạch - đẹp”, “góc làm việc ngăn nắp, gọn gàng” đã góp phần tạo nếp sống thân thiện với môi trường. Đồng thời tạo thêm động lực để cán bộ, viên chức, người lao động của sở NN&PTNT tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

 

Tin, ảnh:  Như Trang

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh


Trong không khí vui mừng phấn khởi kết thúc năm học 2021-2022 với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022). Được sự nhất trí của Liên đoàn lao động thành phố và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, chiều ngày 02/6/2022 tại trường THCS Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, 02 Công đoàn cơ sở Trường THCS Đông Kinh và Trường THCS Chi Lăng tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Bóng Chuyền hơi và giao lưu bóng chuyền hơi giữa 02 nhà trường. Dự và chỉ đạo Lễ ra mắt có đồng chí Hoàng Thái Lâm - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, đồng chí Liễu Thị Thưởng - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, tham dự Lễ ra mắt có các đồng chí trong Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn và 30 vận động viên cùng đông đảo các cổ động viên tham gia cổ vũ của 02 nhà trường.

Câu lạc bộ ra đời nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của 02 nhà trường, đẩy mạnh rèn luyện nâng cao sức khỏe, giao lưu học hỏi, tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên công đoàn, qua đó phát hiện những đoàn viên công đoàn là nhân tố mới, có năng khiếu trong phong trào thể dục thể thao, đặc biệt là bộ môn Bóng Chuyền hơi để tham dự các giải đấu các cấp và giải ngành giáo dục, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên công đoàn 02 nhà trường.

  ảnh gluu bong chuyền111

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh cùng 02 Câu lạc bộ

Phát biểu tại buổi Lễ ra mắt, đồng chí Hoàng Thái Lâm - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đã chúc mừng 02 trường tại buổi lễ ra mắt. Đồng chí mong muốn Câu lạc bộ Bóng Chuyền hơi ngày càng có thêm nhiều hội viên tham gia với tinh thần “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, là điều kiện để kết nối các vận động viên, các câu lạc bộ có điều kiện cùng nhau tập luyện, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng chuyên môn tham dự các giải do thành phố và tỉnh tổ chức.

  ảnh bóng chuyền 211

Giao lưu bóng chuyền hơi giữa 02 đội

 Ngay sau lễ ra mắt là trận đấu giao lưu giữa hai đội bóng chuyền hơi Nam - Nữ phối hợp và giao lưu của các nữ vận động viên của hai công đoàn cơ sở.

Việc thành lập Câu lạc bộ đã thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đến phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe của đoàn viên công đoàn, người lao động trong các nhà trường, tạo sân chơi bổ ích để đoàn viên và người lao động gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, thắt chặt tinh thần đoàn kết. Đoàn viên công đoàn có điều kiện và cơ hội rèn luyện, phát huy sở trường, năng khiếu của mình, góp phần xây dựng phong trào thể dục thể thao của 02 nhà trường ngày càng phát triển./.

 

Tin, ảnh: Lý Thị Nhạn

Chủ tịch CĐCS trường THCS Đông Kinh

Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Trong 2 ngày (21 và 22/05), tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn, Công đoàn cơ sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bóng chuyền hơi. Tham dự Giải bóng chuyền hơi Công đoàn cơ sở Sở Văn hoá có gần 90 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến từ 7 đơn vị trực thuộc Sở, chia làm 15 đội với các nội dung thi đấu nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

Với tinh thần thể thao cao thượng giải đấu đã diễn trong không khí vô cùng sôi động. Các vận động viên tham gia đã thi đấu hết mình, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt, đầy kịch tính, thể hiện tinh thần đồng đội, sự kết hợp ăn ý giữa các thành viên. Không khí tại nhà thi đấu như nóng lên dưới sự cổ vũ, hò reo nhiệt tình của khán giả.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao giải nhất nội dung nam nữ, nội dung nam cho đội Văn phòng Sở VHTTDL và nhất nội dung nữ cho Thư viện tỉnh; trao 3 giải nhì, 4 giải ba.

Hoạt động giao lưu thể thao đã tạo không khí vui tươi, tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị trong ngành. Đồng thời, cũng là dịp để các đoàn viên công đoàn có điều kiện rèn luyện sức khỏe, thể hiện năng khiếu thể dục - thể thao của bản thân, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong ngành Văn hóa.

Một số hình ảnh thi đấu:

 2

Lễ khai mạc giải bóng chuyền hơi

 1

Các thành viên đội thi đấu của Bảo tàng tỉnh

  3

Các vận động viên tham gia thi đấu 

 

Tin và ảnh: Dương Thị Thùy Linh

CĐCS TV Bảo tàng tỉnh LS

Nhằm duy trì những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chương trìnhMTQG xây dựng nông thôn mới, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong nhân dân. Phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn để thực hiện có hiệu quả trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã; Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm của các ngành đoàn thể và nhân dân trong việc tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu. Huy động sức mạnh tổng hợp tham gia thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượngcuộc sống cả về vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Ngày 24 tháng 4 năm 2022 xã Y Tịch tổ chức ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật đỏ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tham gia thực  hiện có các đồng chí đoàn viên công đoàn cơ sở xã, các lực lượng vũ trang và các hộ gia đình trên địa bàn.

 a1

a2

a3

 Các lực lượng lao động ngày chủ nhật đỏ

 Những nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong ngày Chủ nhật đỏ tháng Tư mà xã đề ra gồm đắp lề các tuyến đường, chăm sóc cây cảnh các tuyến đường khu dân cư kiểu mẫu; Thực hiện các tiêu chí về môi trường như quét dọn phát quang đường làng ngõ xóm.

Kết quả có tổng số gần 300 người tham gia hoàn thành việc đắp lề, chăm sóc cây cảnh các tuyến đường tại khu dân cư kiểu mẫu; thực hiện phát quan đắp lề được 0,8km đường trục xã, 1,5km đường trục thôn./.

 

Tin và ảnh: Hoàng Thị Thanh Hòa

LĐLĐ huyện Chi Lăng

Ngày 16/4/2022, Công  đoàn cơ sở Trường THCS xã Bắc Thủy và Công  đoàn cơ sở Trường THCS xã Mai Sao tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi chào mừng 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022).

 giao lưu bóng chuyền Chi Lăng

Các đồng chí đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các đội

Tham dự buổi giao lưu có các đại biểu đại diện: Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và 50 vận động viên là cán bộ quản lý, đoàn viên công đoàn 02 nhà trường cùng Hội phụ huynh và đông đảo học sinh tham gia cổ vũ. Kết thúc buổi giao lưu đội bóng chuyền hơi của Công  đoàn cơ sở Trường THCS xã Mai Sao đã thắng đội bóng chuyền hơi của Công  đoàn cơ sở Trường THCS xã Bắc Thủy.

 Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần tăng cường giao lưu, học tập, động viên tinh thần tích cực luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện thân thể, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.   

Tin và ảnh: Hoàng Thị Thanh Hòa

LĐLĐ huyện Chi Lăng


Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Lạng Sơn về hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, trong đó phát động đoàn viên, người lao động hưởng ứng mặc trang phục dân tộc truyền thống tham gia các hoạt động tại phố đi bộ.

Các công đoàn cơ sở trực thuộc đã vận động đông đảo đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng mặc trang phục dân tộc truyền thống với đủ các màu sắc rực rỡ và tham gia các hoạt động tại phố đi bộ. Qua tổng hợp có trên 90% Công đoàn cơ sở phát động và khoảng 3.000 đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố đã hưởng ứng, tại các công đoàn cơ sở khối trường học còn vận động giáo viên và học sinh mặc trang phục dân tộc truyền thống khi lên lớp.

 áo dân tộc

 z3354636100175 6f2318c5ff1414e420d68555317fb2c2

Các cô giáo trường THCS Tam Thanh mặc trang phục dân tộc truyền thống

Trang phục truyền thống thể hiện bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. Phong trào mặc trang phục dân tộc truyền thống giúp đoàn viên, người lao động thêm tự hào về truyền thống của dân tộc mình và nhận thức rõ hơn trách nhiệm đối với việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Việc phát động mặc trang phục dân tộc truyền thống đã tạo không gian, môi trường văn hóa giúp trang phục truyền thống được sử dụng rộng rãi hằng ngày. Với những hiệu ứng tích cực từ việc phát động mặc trang phục dân tộc truyền thống đã thực sự góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa nét đẹp văn hóa của các dân tộc tỉnh Lạng Sơn nói chung, địa bàn thành phố Lạng Sơn nói riêng./.

Tin và ảnh: Ngô Trang

CĐCS Trường THCS Tam Thanh

Trang 2 / 8