Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Tuyên giáo

    Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh ủy Lạng Sơn; sự quan tâm tạo điều kiện của HĐND-UBNĐ tỉnh, MTTQ, các đoàn thể, các cấp, ngành, các doanh nghiệp và sự hưởng ứng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn (LĐLĐ) đã triển khai, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 77-TB/TW, ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư; các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng "Tháng công nhân" với mục tiêu: từng bước chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp;

  Qua 5 năm triển khai thực hiện, các cấp Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đã tích cực tham mưu với các cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và người sử dụng lao động để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tháng Công nhân" phù hợp với thực tiễn cơ sở, thiết thực, hiệu quả, thông qua các chủ đề hoạt động hàng năm, như: "Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động". Từ đó vai trò, vị trí của Công đoàn cơ sở (CĐCS) và đời sống của CNVCLĐ được quan tâm đúng mức, đặc biệt tại CĐCS khối doanh nghiệp ngoài nhà nước đã thực hiện đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định, như: đóng BHXH, BHYT, BHTN... tiền lương tối thiểu vùng, nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động...

  Với mục đích hướng về cơ sở, về người lao động, lấy người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động, trong điều kiện CĐCS các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức Lễ phát động hưởng ứng "Tháng Công nhân" gắn với kỷ niệm Ngày Chiến thắng 30/4, kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và các ngày kỷ niệm trong tháng Năm lịch sử với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ, biểu dương khen thưởng đoàn viên, công nhân lao động xuất sắc, tiêu biểu; phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS; gắn với huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ thiết thực hiệu quả.

Van nghe

Văn nghệ chào mừng Hội nghị sơ kết 5 năm "Tháng Công nhân"

  Các cấp Công đoàn đã tập trung phối hợp với chính quyền, chủ sử dụng lao động đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và hội nghị người lao động ở các doanh nghiệp; hướng dẫn Công đoàn cơ sở ký kết Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có "Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn", có 76% doanh nghiệp ký kết Thỏa ước lao động tập thể; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCVC; 70% số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức được Hội nghị ngườilao động; tham gia hòa giải, giải quyết việc tranh chấp lao động, giám sát thực hiện các chế độ chính sách, giải quyết các quyền lợi, chế độ cho người lao động;

Đã tổ chức kiểm tra, giám sát 170 cuộc về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện chế độ có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Qua kiểm tra, giám sát đã nắm bắt tình hình CNVCLĐ và việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; yêu cầu đơn vị được kiểm tra, giám sát khắc phục những vi phạm về thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Hàng năm, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp với cơ quan chuyên môn, các ngành chức năng, các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức Tết sum vầy cho công nhân lao động, đảm bảo 100% CNVCLĐ đều có Tết, đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Toàn thể đoàn viên CNVCLĐ trên địa bàn tham gia đóng góp xây dựng Quỹ "Mái ấm công đoàn" được 3.061.000.000 đồng; đã hỗ trợ được 92 đoàn viên, CNVCLĐ nghèo xây dựng và sữa chữa nhà ở số tiền là 2.243.600.000, đồng. Tổ chức thăm hỏi, động viên 51 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh số tiền là 1.357.000.000, đồng. Quản lý có hiệu quả dự án vốn vay Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với 13 dự án, tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, tạo việc làm thêm cho hơn 84 lượt hộ gia đình CNVCLĐ làm kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình.

Đc Chủ tịch LDLD tinh phat bieu

Đ/c Lô Tiến Sơn CT LĐLĐ tỉnh phát biểu tại Hội nghị gặp mặt Chủ tịch CĐCS khối doanh nghiệp

  Làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong "Tháng Công nhân" và hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động đợt 1/5, trong 5 năm đã thành lập mới được 65 Công đoàn cơ sở, phát triển được 1.312 đoàn viên mới; nâng tổng số CĐCS năm 2012 từ 1.368 lên lên 1.433 CĐCS năm 2016; quan tâm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của CĐCS, tỷ lệ CĐCS vững mạnh hàng năm đạt trên 80%.

  Thông qua các hoạt động "Tháng công nhân" đã làm sâu sắc thêm tình cảm, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam. Trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức công đoàn đối với đoàn viên và người lao động, tiếp tục nâng cao; vị thế tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới tiếp tục được khẳng định. Từ hoạt động "Tháng công nhân" đã thu hút, tập hợp được đông đảo người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam. "Tháng Công nhân" đã được đoàn viên, CNVCLĐ, người sử dụng lao động hưởng ứng tích cực và trở thành một hoạt động sâu rộng của tổ chức Công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong những năm qua.

  Ngày 28/4/2017 LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm "Tháng Công nhân" giai đoạn (2012-2017), ngoài việc đánh giá kết quả 5 năm thực hiện "Tháng Công nhân" LĐLĐ tỉnh còn phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và trao bằng khen cho 104 đoàn viên, CNLĐ có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh năm 2016 được UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen; 2 đoàn viên được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo và 9 đoàn viên, NLĐ khó khăn về nhà ở được trao hỗ trợ xây dựng và sửa chữa "Mái ấm CĐ" năm 2017 (mỗi nhà xây mới được hỗ trợ 30 triệu đồng, mỗi nhà sửa chữa được hỗ trợ 15 triệu đồng). Cùng ngày LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị gặp mặt Chủ tịch các CĐCS khối Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để các CĐCS có dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong chỉ đạo hoạt động, đồng thời đề xuất, kiến nghị với các ngành chức năng kịp thời có biện pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động CĐCS nói chung và hoạt động "Tháng công nhân" nói riêng.

ĐC KIm Anh tang BKBai

      Đ/c Trần Thị Kim Anh Phó Chủ tịch LĐLĐ trao bằng khen cho đoàn viên xuất sắc tại Hội nghị sơ kết                                                                       5 năm "Tháng công nhân"

  Phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, để thực hiện có hiệu quả hơn nữa "Tháng công nhân". Trong thời gian tới LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục chỉ đạo làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 Tăng cường nắm bắt diễn biến, tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên CNVCLĐ để kịp thời định hướng dư luận, giải quyết những vấn đề bức xúc góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh, phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong cơ quan, doanh nghiệp và tổ nhiều hoạt động hướng về cơ sở.

 Tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, như: Gặp gỡ, trao đổi giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động với người lao động để nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, cấp bách trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động; phối hợp với người sử dụng lao động triển khai các hoạt động thiết thực, phục vụ lợi ích tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ.

 Tổ chức biểu dương khen thưởng CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc. Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức nâng cao tay nghề cho công nhân, lao động để nâng cao năng xuất lao động và làm cơ sở tạo việc làm bền vững, tăng thu nhập cho người lao động.

 Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng CĐCS vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS theo hướng dẫn số 14/HD-LĐLĐ, ngày 28/7/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh (tập trung chỉ đạo hướng dẫn CĐCS trong các doanh nghiêp ngoài Nhà nước).

 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Tổ chức kiểm tra chuyên ngành hoặc liên ngành về công tác an toàn vệ sinh lao động, tập trung vào các đơn vị, doanh nghiệp thuộc các ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao.

 Phấn đấu có nhiều công trình, phần việc, sản phẩm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực đáp ứng các mục tiêu: Chăm lo và đại diện bảo vệ có hiệu quả quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Tăng cường củng cố công tác tổ chức, xây dựng và phát triển đoàn viên.

 Phát huy cách làm mới, sáng tạo phù hợp với từng điều kiện và địa bàn cơ sở, hướng tới mỗi công đoàn cơ sở là "một địa chỉ cụ thể" thực sự là nơi chăm lo, đại diện, chỗ dựa vững chắc, tin cậy của đoàn viên và người lao động; tạo dâu ấn tốt đẹp về hoạt động của "Tháng công nhân" hàng năm.

                        Bài & ảnh : Hoàng Thị Yến

Ban Tuyên Giáo, LĐLĐ tỉnh

Trong 2 ngày 10-11/3, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Giao ban hoạt động CĐ cụm LĐLĐ 6 tỉnh miền núi phía Bắc, bao gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang.

Đây là hoạt động thường niên để tổng kết những kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn 6 tỉnh miền núi phía Bắc năm 2016; trao đổi kinh nghiệm, những phương pháp mới, kinh nghiệm hay về hoạt động công đoàn và các phong trào thi đua trong CNVCLĐ; tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn của LĐLĐ 6 tỉnh miền núi phía Bắc gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt mối quan hệ, gắn bó, nhằm thúc đẩy phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của 6 tỉnh ngày càng phát triển toàn diện và đẩy mạnh phong trào văn hoá, thể thao, rèn luyện sức khoẻ trong cán bộ chuyên trách công đoàn.

Anh Giao lu 6 tinh

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

    Trong chương trình giao ban, LĐLĐ các tỉnh đã tham gia các hoạt động văn hoá và thể thao. Cán bộ chuyên trách CĐ các tỉnh biểu diễn các tiết mục văn nghệ với những ca khúc hát về công nhân lao động và CĐ Việt Nam, đặc biệt là các ca khúc hát về quê hương mình để giới thiệu những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và bản sắc văn hoá đặc trưng của mỗi tỉnh.

   Sáng ngày 11/3, LĐLĐ các tỉnh tham gia giải thi đấu giao hữu thể thao với các môn thi: Cầu lông, bóng bàn, tennis và nhảy bao bố.

   Những trận đấu không chỉ để phân định thứ bậc, mà còn thể hiện tình cảm nồng ấm, gần gũi, tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng hướng tới mục tiêu chung của giải, đó là tăng cường giao lưu chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm giữa LĐLĐ 6 tỉnh. Ban tổ chức đã trao 29 giải cho các vận động viên xuất sắc thi đấu ở các nội dung: Cầu lông (đôi nam lãnh đạo, đôi nam phong trào, đôi nam - nữ, đôi nữ); bóng bàn (đôi nam, đơn nam, đơn nữ), ten nít (đôi nam) và nhảy bao bố.

Kết thúc chương trình giao ban, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã trao sổ truyền thống cho LĐLĐ tỉnh Hà Giang - đơn vị đăng cai tổ chức Giao ban công tác công đoàn cụm 6 tỉnh miền núi phía Bắc năm 2018.

                                                                                           Nguồn:  Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang

   Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" là một trong những phong trào rộng lớn tác động đến nhiều lĩnh vực và đời sống xã hội thường xuyên và lâu dài. Những năm qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Phong trào này đã thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nâng cao ý thức làm chủ tập thể, xây dựng cuộc sống văn minh lành mạnh, có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, các giá trị văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

CQ VH 1

Giao lưu thể thao công nhân, viên chức, lao động

  Để phong trào này đi vào chiều sâu, ngày càng thực chất Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tổng LĐLĐ Việt Nam và của tỉnh về xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

  Xây dựng Chương trình phối hợp số 153 - CTPH/LĐLĐ, ngày 27/4/2001 giữa LĐLĐ tỉnh - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (SVHTT&DL) về "Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước"; Chương trình phối hợp số 37 b-CTPH/LĐLĐ, ngày 02/10/2006 giữa LĐLĐ- Sở VHTT&DL tỉnh về phong trào "xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá"; Chương trình phối hợp hoạt động số 131/CTPH/LĐLĐ-SVHTTDL, ngày 14/4/2011, giữa LĐLĐ tỉnh và SVHTT&DL tỉnh về xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ giai đoạn 2011-2015; Hướng dẫn số 192/HD-LĐLĐ, ngày 19/6/ 2012 của LĐLĐ tỉnh triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trọng tâm là: Chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp với chuyên môn, các ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện Quyết định số 1366/QĐ-UB, ngày 22/8/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành 6 tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hoá; Kế hoạch số 36/KH- BCĐ, ngày 07/7/2005 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" giai đoạn 2006 – 2010; Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 26/11/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" từ nay đến năm 2010; Quyết định số: 1610/QĐ - TTg, ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 23/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào " Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011- 2015... Hàng năm, chỉ đạo LĐLĐ huyện, phành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa... kiểm tra, giám sát việc thực hiện và bảo cáo kết quả thực hiện với LĐLĐ tỉnh, Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh.

  Thực hiện Quyết định số 1801/QĐ-UBND, ngày 03/9/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Lạng Sơn, LĐLĐ tỉnh có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện phong trào "Học tập, lao động sáng tạo" trong cán bộ, công nhân, viên chức và phong trào "Xây dựng cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hoá" trong các cấp công đoàn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả, tham m¬¬ưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động, h¬ướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tập trung vào việc thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo, xây dựng nội quy, quy chế làm việc phù hợp với thực tế của cơ sở, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, CNVCLĐ tích cực thi đua lao động sản xuất, lao động sáng tạo, đạt năng xuất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới khoa học và công nghệ trong sản xuất kinh doanh, trong thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

 Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ Văn hoá thông tin và Uỷ ban TDTT Việt Nam về xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trong CNVCLĐ giai đoạn (2001- 2005) và Chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (2006-2010), giai đoạn (2010-2015). LĐLĐ tỉnh đã phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động từng giai đoạn trên cơ sở cụ thể hoá 6 tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hoá của UBND tỉnh, 5 tiêu chuẩn đơn vị có đời sống văn hóa tốt do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động và các tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc các doanh nghiệp làm tốt công tác đăng ký, tổ chức thực hiện, đánh giá, chấm điểm và báo cáo Ban Chỉ đạo các cấp; Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động với Sở VHTTDL tỉnh trong các giai đoạn, trong đó, giai đoạn 2005-2012, thực hiện tốt công tác triển khai, thẩm định, đánh giá đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố; tham gia với đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo tỉnh.

  Trong những năm qua, phong trào đã gắn với nhiệm vụ trọng tâm của mỗi cơ quan, đơn vị là hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hoá ở cơ sở như: sân bãi, nhà tập luyện thi đấu thể thao, nhà truyền thống, phòng đọc, nhà văn hoá, bảng tin, tủ sách pháp luật, hệ thống truyền thanh... phục vụ tốt cho công tác thông tin, truyền thông, nghiên cứu, học tập và các hoạt động tập luyện, giao lưu văn hóa, văn nghệ thể thao trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ảnh cơ quan VH

            Đồng chí Trần thị Kim Anh Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao giải cho các cá nhân                                                                            đạt giải trong hội thi 

  Một số cơ quan, đơn vị được đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, đầu tư trang thiết bị góp phần hiện đại hóa công sở, có biển hiệu, biển báo, chỉ dẫn, hướng dẫn, có các bảng nội quy, quy chế làm việc hương dẫn các trình tự, thủ tục, quy trình làm việc, các quy định được công khai để mọi người biết và tự giác thực thực hiện. Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý, đảm bảo an toàn, thuận tiện trong làm việc, giao dịch.., thực hiện xây dựng môi trường làm việc, nơi làm việc " Xanh - Sạch - Đẹp", an toàn, có nếp sống văn hoá. Phong trào được công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng tích cực. Tỷ lệ cơ quan, đơn đạt chuẩn văn hóa tăng dần hàng năm, từ 70% năm 2001 lên trên 87% năm 2015; 100% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên toàn tỉnh đã đăng ký đạt chuẩn văn hóa. (đạt chỉ tiêu giai đoạn 2000- 2015 của tỉnh).

   Phong trào xây dựng đời sống văn hóa nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, tạo ra nhiều nội dung hoạt động phong phú, thiết thực, phát huy mọi nguồn lực tham gia vào việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, hướng tới mục tiêu chung, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần cho CNVCLĐ trong cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, có đời sống văn hóa, tiến bộ, luôn gắn với phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trở thành một trong các phong trào thi đua sâu rộng là một trong các tiêu chí để đánh giá, xếp loại Công đoàn cơ sở vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân và con người Việt Nam trở thành lực lượng đi đầu trong sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa./.

Phùng Thanh Huyên, LĐLĐ tỉnh

  Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân; là cơ hội để nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Theo phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam, từ xưa đến nay lễ cưới, lễ tang và lễ hội chính là biểu hiện nếp sống văn hóa của mỗi gia đình, của cộng đồng và toàn xã hội. Việc tổ chức lễ cưới, lễ tang và lễ hội vừa kế thừa truyền thống phong tục, tập quán, mang bản sắc riêng của dân tộc, vừa được cách tân ngày càng vǎn minh theo sự phát triển của thời đại.

  Ai cũng biết hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ. Tuy nhiên, tỷ lệ người hút thuốc lá đang có xu hướng tăng lên, đặc biệt ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Ở nước ta, mỗi năm có 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá và 33 triệu người không hút thuốc bị ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động. Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến tình trạng này, nhưng đa số là do sự hiểu biết một cách cụ thể về tác hại của khói thuốc lá còn hạn chế, kiến thức chưa đầy đủ, điều đó xuất phát từ việc thiếu các biện pháp tuyên truyền giáo dục về thuốc lá và tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ con người. Nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe cho những người không hút thuốc lá, hạn chế ảnh hưởng của khói thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống tác hại (PCTH) thuốc lá phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước...Ngày 8/6/2012 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật (PCTH) thuốc lá, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013 theo đó Thủ tướng Chính phủ đã Ban hành Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25/01/2013 về phê duyệt Chiến lược quốc gia PCTH của thuốc lá đến năm 2020; Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 quy định chi tiết thi hành Luật PCTH của thuốc lá và một số biện pháp PCTH của thuốc lá.

Thuoc la

Tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá

Thực hiện Công văn số 940/TLĐ, ngày 24/6/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tăng cường tuyên truyền thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Kế hoạch số 46 /KH-BCĐ ngày 31/7/2015 của Ban Chỉ đạo PCTH thuốc lá tỉnh. Những năm qua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lạng Sơn tăng cường triển khai, thực hiện, tuyên truyền chính sách, pháp luật về PCTH của thuốc lá; tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người sử dụng và người khác chịu ảnh hưởng của khói thuốc lá; sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng thuốc lá nhập lậu; các biện pháp cai nghiện thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường sống không có khói thuốc; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác PCTH của thuốc lá.

Tuyên truyền phổ biến về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành; Riêng năm 2015 LĐLĐ tỉnh đã cấp phát gần 100 băng, đĩa, trên 3000 tờ rơi, 100 Biển "Cấm hút thuốc"... đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng phong phú, thiết thực đến đoàn viên, CNVCLĐ như nói chuyện chuyên đề, tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, trao đổi tọa đàm, hoặc lồng nghép các cuộc tuyên truyền chuyên môn; phát động các cuộc thi sáng tác các tác phẩm, tiểu phẩm; tuyên truyền bằng các tranh ảnh truyền thông pano, áp phích... về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc;

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phòng, chống tác hại thuốc lá nhân ngày "Thế giới không thuốc lá" và tuần lễ Quốc gia không thuốc lá. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt Công đoàn các cấp trong công tác PCTH của thuốc lá, đưa nội dung PCTH của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy, quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; treo biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá tại các khu vực cấm theo quy định của luật PCTH của thuốc lá; vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTH của thuốc lá, bỏ thói quen hút thuốc; ký cam kết thực thi Luật PCTH của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc giữa các cấp công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cấm hút thuốc lá theo quy định của Luật PCTH của thuốc lá.

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền lồng ghép với công tác chuyên môn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về công tác PCTH của thuốc lá. Từ năm 2013 đến nay đã tổ chức được trên 5.700 buổi sinh hoạt tuyên truyền về PCTH thuốc lá và trên 119.000 lượt người tham gia, Phát hành tài liệu, tuyên truyền trực tiếp hoặc gián tiếp cho 100% LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc thông qua các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, hình ảnh minh họa, truyền thanh nội bộ...đảm bảo phù hợp với điều kiện sống, làm việc của người lao động gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ, xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Vận động CNVCLĐ viết tin, bài tuyên truyền rộng rãi về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành cho chuyên mục "Lao động - Công đoàn" trên Báo Lạng Sơn và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, triển khai có hiệu quả các biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, treo biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Qua các hình thức tuyên truyền đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn và đoàn viên CNVCLĐ về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người lao động; về trách nhiệm xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc; nhiều CNVCLĐ đã từ bỏ thói quen hút thuốc lá... góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua "Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động", xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đưa Luật PCTH thuốc lá đi vào cuộc sống./.

Phùng Thanh Huyên

Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh

 

   Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của toàn thể công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn tỉnh Lạng Sơn đang ra sức thi đua lao động sản xuất và công tác nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng. Ngày 3 và 4/10/2015 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội thi "Tiếng hát CNVC LĐ" tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, năm 2015. Hội thi đã được diễn ra tại hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh, số 2 đường Tam Thanh, phường Tam Thanh thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Đến dự và Chỉ đạo Hội thi có đồng chí Tô Hùng Khoa Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nông Văn Thảm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của tỉnh.

Tham gia Hội thi "Tiếng hát CNVCLĐ" tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, năm 2015 có 23 Đoàn với 424 diễn viên không chuyên nghiệp với 67 tiết mục gồm các thể loại Đơn ca, song ca, tốp ca. Các tiết mục đã được dày công luyện tập và được tuyển chọn từ Công đoàn cơ sở đến LĐLĐ huyện, thành phố và Công đoàn ngành; Công đoàn ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh còn có cả những tiết mục tự biên, tự diễn với chủ đề: Ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu; ca ngợi tình yêu quê hư¬ơng, đất nư¬ớc; truyền thống đấu tranh bất khuất, kiên cường của dân tộc ta giành độc lập tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

HT 1

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia dự thi

Hội thi Tiếng hát công nhân viên chức lao động tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, năm 2015 đã được sự chỉ đạo sát sao của Liên đoàn lao động tỉnh, sự hưởng ứng tích cực đầy trách nhiệm của LĐLĐ các huyện, thành phố, các công đoàn ngành và công đoàn cơ sở trong toàn tỉnh. Hội thi cũng đã được sự quan tâm, động viên, tạo điều kiện của các cấp ủy chính quyền, của lãnh đạo các Sở, ban ngành, các đơn vị. Điều đó thể hiện qua số lượng đoàn, số lượng diễn viên tham gia Hội thi, đồng thời thể hiện qua tiết mục và chương trình tham gia Hội thi của các đoàn đã bám sát chủ đề, nội dung, thể loại theo thể lệ Hội thi đã đề ra, công phu trong dàn dựng, tập luyện và nhiệt tình trong biểu diễn, hầu hết các chương trình đã lựa chọn tác phẩm vừa bám sát chủ đề của Hội thi, vừa gắn với đặc trưng, nhiệm vụ của địa phương, của ngành, đồng thời dàn dựng công phu, trang phục đẹp và phù hợp. Nhiều đơn vị có sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng chuyên môn, đặc biệt là sự tìm tòi những nét mới của nghệ thuật dân tộc và hiện đại; nhiều tiết mục và chương trình thể hiện ý thức khai thác, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Lạng Sơn nói riêng và dân tộc miền núi nói chung; Nhiều cán bộ, công chức, viên chức, lao động đã thể hiện khả năng hoạt động văn hóa văn nghệ một cách xuất sắc ở phong trào cơ sở và tại Hội thi này.

Các diễn viên tham gia Hội thi đã thể hiện ý thức trách nhiệm cao, chấp hành tốt nội quy và kỷ luật sân khấu, thái độ văn minh lịch sự, góp phần làm cho Hội thi thực sự là cuộc hội ngộ, giao lưu học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác tổ chức, nghiệp vụ ca hát trong phong trào văn hóa văn nghệ trong công nhân viên chức lao động cấp tỉnh.

HT 2

Ban Tổ chức trao giải Ba toàn đoàn

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 6 giải A; 9 giải B; 12 giải C và 20 giải Khuyến khích cho các tiết mục. Giải toàn đoàn gồm 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba và 13 giải Khuyến khích trong đó giải Nhất thuộc về Công đoàn ngành Ngân hàng; giải Nhì thuộc về Công đoàn ngành Công thương và công đoàn Viễn thông tỉnh; giải Ba thuộc về Công đoàn ngành Y tế; LĐLĐ huyện Chi Lăng; LĐLĐ huyện Hữu Lũng.

Thông qua Hội thi lần này, các cấp công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trong CNVCLĐ"./.

Phùng Thanh Huyên

Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh

  Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh; thực hiện Quy chế phối hợp số 41/QC-PH, ngày 9/2/2011 giữa Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lạng Sơn, trong điều kiện tình hình trong nước và trên địa bàn tỉnh an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, quốc phòng, an ninh, hệ thống chính trị được củng cố vững chắc, các chính sách xã hội được quan tâm giải quyết, đời sống của nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) được cải thiện, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; quan hệ đoàn kết quân, dân ngày càng bền chặt, đây là nhân tố quan trọng để thực hiện tốt Chương trình phối hợp hoạt động (PHHĐ).

  Hội thi tiếng hát công nhân viên chức lao động tỉnh Lạng Sơn Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), thúc đẩy các phong trào thi đua, động viên khuyến khích phong trào sáng tác, khai thác các giá trị văn hóa truyền thống.

  Sáng ngày 25/4/2015, tại Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Lễ phát động "Tháng Công nhân" và biểu dương công nhân lao động tiêu biểu xuất sắc năm 2015.

Trang 1 / 2