Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

LĐLĐ huyện, thành phố

LĐLĐ huyện, thành phố (318)

Chiều 30/01/2024, Liên đoàn Lao động huyện Văn Quan tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy – Xuân chia sẻ”  năm 2024. Dự Chương trình có đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và đại diện Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện Văn Quan.

Ngày 29/01/2024, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy – Xuân Chia sẻ” năm 2024”.Dự Chương trình có đồng chí Vi Quang Trung, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; đồng chí Hoàng Đức Bình, Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.

Sáng ngày 30/01/2024, Liên đoàn Lao động huyện Bình Gia tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ" năm 2024. Tham dự Chương trình có đồng chí Hoàng Minh Hưởng, Huyện ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Hoàng Xuân Tình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo, chuyên viên Liên đoàn Lao động và các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ quà Tết trên địa bàn huyện.

Ngày 29/01/2024 Liên đoàn Lao động huyện Bắc Sơn, phối hợp với Hội khuyến học huyện tổ chức Chương trình Tết sum vầy - Xuân chia sẻ năm 2024 cho đoàn viên, người lao động, con đoàn viên, người lao động và các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Dự Chương trình Tết sum vầy - Xuân chia sẻ năm 2024, có các đông chí lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, các thầy giáo, cô giáo, đoàn viên người lao động và các em học sinh nghèo được tặng quà tết.

Thực hiện Chương trình công tác năm học 2023 - 2024, hưởng ứng thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Giáp Thìn năm 2024 của Tỉnh ủy Lạng Sơn; thực hiện Công văn về việc thực hiện phong trào “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn;  Kế hoạch số 15/KH-LĐLĐ ngày 29/11/2023 của Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Sáng ngày 24/01/2024, tại Trung tâm Hội nghị The Pride, Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" năm 2024.

Ngày 25/01/2024, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Văn Quan, cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện, Bảo hiểm xã hội  huyện (BHXH) huyện , Huyện đoàn Văn Quan phối hợp tổ chức hội nghị ký Chương trình phối hợp về việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm y tế BHYT giai đoạn 2024-2028.

Được sự ủy quyền của Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn, ngày 22/01/2024 Liên đoàn Lao động huyện Đình Lập đã tiếp nhận và tổ chức trao tặng 80 chiếc cặp phao cứu sinh từ Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng Báo Lao động và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho học sinh 02 Trường: Trường Tiểu học II xã Bính Xá; Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học I xã Kiên Mộc.

Chiều ngày 20/01/2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lộc Bình tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Lộc Bình giai đoạn 2023-2028.

Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, đồng chí Trịnh Thu Trường, Chủ tịch LĐLĐ huyện, đồng chí Trịnh Ngọc Dũng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện, đồng chí Đặng Thị Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Lộc Bình và đại diện các phòng ban chuyên môn của 04 đơn vị.

LB ký kết CTR PH UBND 

Liên đoàn Lao động huyện ký kết quy chế phối hợp với UBND huyện Lộc Bình giai đoạn 2023-2028

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận về nội dung dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa LĐLĐ huyện với các cơ quan, trong đó: Phối hợp với UBND huyện trong tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách có liên quan đến đoàn viên, người lao động; Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, trọng tâm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với các phong trào thi đua như: “Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”. Công tác phối hợp chỉ đạo phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị được tập trung thực hiện.

LB ký kết CTR PH BHXH

Liên đoàn Lao động huyện ký kết quy chế phối hợp với BHXH huyện Lộc Bình giai đoạn 2023-2028

Hai đơn vị LĐLĐ và BHXH huyện Lộc Bình phối hợp trong công tác đánh giá, tổng kết thực tiễn, đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; thông tin, truyền thông, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động. Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp trong việc thực hiện khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH.

LB ký kết CTR PH HLHPN

Liên đoàn Lao động huyện ký kết quy chế phối hợp với BHXH huyện Lộc Bình giai đoạn 2023-2028

LĐLĐ huyện với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nữ đoàn viên, người lao động, góp phần cụ thể hóa một số mục tiêu, nhiệm vụ của hai tổ chức. Phối hợp tuyên truyền Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Phối hợp nắm tư tưởng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ ĐV, NLĐ. Phối hợp tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi các chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ, công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Việc ký kết quy chế phối hợp hoạt động sẽ tích cực phát huy hiệu quả hoạt động của Công đoàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Lộc Bình./.

Tin & ảnh:  Ma Thị Sự - LĐLĐ huyện Lộc Bình

Ngày 22/01/2024, Liên đoàn Lao động huyện Tràng Định tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ 2024” cho đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn huyện. Dự Chương trình có đồng chí Hoàng Anh Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tràng Định; đồng chí Hoàng Như Bách - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy và Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Ngày 22/01/2024, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Huyện đoàn Đình Lập tổ chức hai “Gian hàng 0 đồng” cho bà con nhân dân trong huyện (1 gian tại thị trấn Đình Lập và 1 gian tại thị trấn Nông trường Thái Bình).

Trang 3 / 32

Ảnh hoạt động

: