Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

LĐLĐ huyện, thành phố

LĐLĐ huyện, thành phố (318)

   Ngày 15/7/2015, Liên đoàn Lao động huyện Bình Gia tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Chỉ thị 03/CT–TLĐ của Tổng LĐLĐ VN về phong trào thi đua "Giỏi việc nước- Đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2015.

   Ngày 09/7/2015, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Tràng Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm;

   Ngày 09/7/2015, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Văn Lãng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2015. Dự Hội nghị có trên 70 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện khóa VII, tổ trưởng tổ nữ công, trưởng Ban Nữ công CĐCS trực thuộc.

   Ngày 25/5/2015, Liên đoàn Lao động huyện Cao Lộc đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2010 – 2015. Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Kim Anh – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hà Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cao Lộc, trên 100 đại biểu là những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và cán bộ Công đoàn cơ sở.

   Ngày 8/5/2015, Liên đoàn Lao động thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015. Đồng chí Trần Quốc Vương Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng các đồng chí trong Ban thường vụ thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Lãnh đạo các cơ quan Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các đoàn thể và hơn 100 đại biểu tới dự hội nghị.

Ngày 31/3/ 2015 Liên đoàn Lao động huyện Bình Gia đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2010-2015.

Ngày 25.3, tại xã Thiện Kỵ, Công đoàn Tổng Cty Lâm nghiệp VN đã tổ chức lễ ra mắt Công đoàn (CĐ) Lâm nghiệp xã Thiện Kỵ.

Vừa qua, Ban chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn phối hợp với Lãnh đạo viện đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2014 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2013 và bàn các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2014.

Trang 32 / 32

Ảnh hoạt động

: