Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Công đoàn viên chức tỉnh

Công đoàn viên chức tỉnh (23)

  Ngày 05/01/2018 Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch đại diện 64 công đoàn cơ sở.

  Ngày 20/6/2017 Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Văn An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đồng chí Lô Tiến Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa II.

    Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn có 3504 cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ), với tổng số đoàn viên công đoàn là 3392 sinh hoạt tại 48 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức Công đoàn. Xác định rõ điều này, trong những năm qua Công đoàn Viên chức tỉnh đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ.

   Chiều 14/7/2016 Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đấu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Văn An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn. Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, nêu ra những hạn chế trong hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

  Ngày mùng 8 đến mùng 10 tháng 7 năm 2016 Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội thi thể thao trong công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) lần thứ III năm 2016. Đến dự Hội thi có đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn.

  Chiều 13/1/2016, Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2015, triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2016. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn.

  Ngày 10/11, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác công đoàn năm 2015.

  Ngày 17/10, Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn ( là CĐCS trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh) tổ chức Hội thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2015).

   Trong 2 ngày 11 và 12/7/2015, Hội thi Tiếng hát công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức đã diễn ra sôi nổi tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin tỉnh. Tham gia hội thi có 519 cán bộ, CCVCLĐ đến từ 47 công đoàn cơ sở trực thuộc.

   Ngày 26 tháng 6 năm 2015, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa X) "về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về viếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 – 2015.

Trang 1 / 3