Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Công đoàn viên chức tỉnh

  Ngày 20/6/2017 Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Văn An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đồng chí Lô Tiến Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa II.

   Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận và nhất trí thông qua kết quả đạt được 6 tháng đầu năm trong hoạt động của Công đoàn Viên chức tỉnh, chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp; thực hiện tốt phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hóa; tăng cường tham gia đóng góp các ý kiến xây dựng và thực hiện các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đúng tiến độ, nội dung quy định,....; các đại biểu cũng tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn khóa II tại Đại hội lần thứ III; thông qua dự thảo đề án chuẩn bị nhân sự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ III và dự kiến số lượng đại biểu dự Đại hội.

SK VC 6t -2017

Toàn cảnh Hội nghị

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí Thư Đảng ủy Khối, đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn Viên chức tỉnh, đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh cần phải tập trung sức lực, trí tuệ, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 đúng tiến độ, nội dung quy định./.

Tin & ảnh: Tô Thị Ái, Công đoàn Viên chức tỉnh

    Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn có 3504 cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ), với tổng số đoàn viên công đoàn là 3392 sinh hoạt tại 48 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức Công đoàn. Xác định rõ điều này, trong những năm qua Công đoàn Viên chức tỉnh đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ.

    Việc thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CCVCLĐ có nhiều điều kiện thuận lợi: các Công đoàn cơ sở luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền đồng cấp trong tổ chức các phong trào; các CĐCS đều là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, địa bàn tập trung nên việc chỉ đạo tổ chức thực hiện tương đối thuận lợi; trình độ CCVCLĐ tương đối đồng đều, chủ động sáng tạo trong việc tham gia ý kiến đóng góp xây dựng các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của CCVCLĐ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng gặp không ít khó khăn như: Công đoàn Viên chức tỉnh là công đoàn ngành không có chính quyền đồng cấp nên việc tổ chức các hoạt động, phong trào còn gặp nhiều khó khăn; một số cơ quan, đơn vị, hoạt động CĐCS chưa nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chi bộ, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền đồng cấp; một số CĐCS do công việc chuyên môn nên thường xuyên phải luân chuyển công tác, dẫn đến đội ngũ cán bộ công đoàn thường xuyên biến động, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động của công đoàn.

HN CBCC

         Hội nghị Cán bộ công chức viên chức Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn

   Công đoàn Viên chức tỉnh và các CĐCS trực thuộc đã cố gắng phát huy những điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả đáng khích lệ:

  Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo và hướng dẫn các CĐCS phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, CCVCLĐ; các CĐCS đã chủ động trong việc tham gia ý kiến xây dựng quy chế làm việc, có ý kiến nhận xét, đánh giá cho CCVCLĐ đến kỳ nâng lương. Trong 3 năm qua, có 1.685 lượt cán bộ, CCVCLĐ được nâng lương đúng kỳ hạn, 100% CCVCLĐ được đóng BHXH, BHYT theo quy định; Hằng năm đã chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức (CBCC) theo quy định của Nghị định số 71/1998/NĐ-CP và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 9/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/1/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP. Kết quả 48/48 CĐCS đã chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức Hội nghị CBCC. Nhiều cơ quan, đơn vị đã thông qua và bổ sung các nội quy, quy chế, quy định rõ trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và trách nhiệm của cán bộ, CCVCLĐ trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị; xây dựng và cụ thể hoá các loại Quy chế, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, ... đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà n¬¬ước trong cơ quan, đơn vị.

  Công tác chỉ đạo và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân được các cơ sở quan tâm, đưa vào nội dung hoạt động của công đoàn hằng năm. Hầu hết các Ban Thanh tra nhân dân đều có quy chế hoạt động và đã có nhiều chuyển biến tích cực, được duy trì theo hướng dẫn và chỉ đạo của Ban Chấp hành CĐCS, đã giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC, các chính sách chế độ, quy chế có liên quan trực tiếp đến cán bộ, CCVCLĐ, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm nảy sinh trong thực hiện, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, CCVCLĐ, góp phần cùng chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

  Công đoàn Viên chức tỉnh và các CĐCS thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, tư tưởng, tâm trạng và thăm hỏi, động viên đoàn viên kịp thời khi gặp khó khăn, hoạn nạn; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán hằng năm; thành lập quỹ khuyến học để động viên các cháu có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, con cán bộ, CCVCLĐ học tập đạt kết quả xuất sắc. Kết quả trong 3 năm, có 2.150 đoàn viên được thăm hỏi với tổng số tiền là 840.748.000 đồng; thăm hỏi, hỗ trợ 2.771 lượt con cán bộ, CCVCLĐ học tập đạt kết quả xuất sắc với tổng số tiền 447.782.000 đồng. Công đoàn Viên chức tỉnh đã trực tiếp thăm hỏi, tặng quà cho 38 gia đình CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá là 19.000.000đ. Đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ thăm hỏi từ quỹ "Nghĩa tình Công đoàn" cho CCVCLĐ bị ốm đau dài ngày 11 xuất, trị giá mỗi xuất là 1.000.000đ. Nhiều CĐCS đã phối hợp với chính quyền tổ chức cho cán bộ, đoàn viên đi tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm, khám sức khỏe định kỳ, ...

ĐC Vuong tạng qua tet

             Đ/c Trần Quốc Vương, phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch công đoàn viên chức thăm, tặng cho                                                                      cán bộ có hoàn cảnh khó khăn

  Để thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CCVCLĐ, Công đoàn Viên chức tỉnh đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

   Một là, Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế phối hợp giữa công đoàn với chính quyền, đặc biệt là trong công tác xây dựng, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị cán bộ công chức. Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ. Tiếp tục phối hợp với chính quyền tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tham quan, giao lưu học tập kinh nghiệm, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CCVCLĐ và tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời CCVCLĐ khi ốm đau, hoạn nạn.

  Hai là, Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến 100% CCVCLĐ, đặc biệt là các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn cho các đồng chí cán bộ CĐCS trực thuộc, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác công đoàn.

  Ba là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích của CCVCLĐ; nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị.

  Bốn là, Vận động CCVCLĐ tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động xã hội, từ thiện do các cấp phát động, đặc biệt là tham gia đóng góp ủng hộ "Quỹ mái ấm Công đoàn" do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động để hỗ trợ đoàn viên, CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở, giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác./.

Tin & ảnh: Tô Thị Ái, Công đoàn Viên chức tỉnh

   Chiều 14/7/2016 Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đấu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Văn An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn.

   Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, nêu ra những hạn chế trong hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm Công đoàn Viên chức tỉnh đã chỉ đạo 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2016; Tổ chức tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến 100% công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ), đặc biệt là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII; tuyên truyền và vận động 100% CCVCLĐ tham gia bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đúng thời gian quy định; tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, công tác thu – chi tài chính công đoàn tại 05 CĐCS, 01 Công đoàn bộ phận trực thuộc; tổ chức thành công Hội thi Thể thao trong CCVCLĐ lần thứ III năm 2016.

So ket 6t- VC

Toàn cảnh Hội nghị

   Sáu tháng cuối năm 2016, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các CĐCS thực hiện tốt các nội dung: Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn Lạng Sơn (3/9/1946 – 3/9/2016), kỷ niệm 185 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 – 4/11/2016), ... ; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CCVCLĐ, đặc biệt là phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cảu cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016; thành lập Đoàn tham gia Hội thi Thể thao trong CNVCLĐ do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CCVCLĐ, tiếp tục vận động CCVCLĐ quyên góp ủng hộ các loại quỹ xã hội, từ thiện; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn; tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2016, triển khai chương trình công tác năm 2017./.

Tô Thị Ái, Công đoàn Viên chức tỉnh

  Ngày mùng 8 đến mùng 10 tháng 7 năm 2016 Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội thi thể thao trong công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) lần thứ III năm 2016. Đến dự Hội thi có đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn.

Hội thi thể thao trong CCVCLĐ là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng thành công của cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7); 70 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh Lạng Sơn (3/9), 185 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 – 4/11/2016), ...

Cac doan

      Đ/c Trần Quốc Vương, Chủ tịch Công đoàn Viên chức & Đ/c Nguyễn Đức Thắng,Phó Bí thư Đảng ủy                                              Khối các cơ quan tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đoàn

  Hội thi đã thu hút được 47 Đoàn với 466 vận động viên tham gia thi đấu 4 môn: Cầu lông, Bóng bàn, Cờ tướng, Kéo co với 13 nội dung thi đấu. Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 49 giải cá nhân, giải đôi, đồng đội, và 03 giải toàn đoàn cho các vận động viên, các Đoàn có thành tích xuất sắc. Kết quả Hội thi đã khẳng định được sự phát triển lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao ở cơ sở góp phần nâng cao sức khoẻ, thể chất tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, lao động phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra.

  Thông qua Hội thi, Công đoàn Viên chức tỉnh đã lựa chọn các vận động viên tiêu biểu, xuất sắc thành lập Đoàn tham dự Hội thi Thể thao trong CNVCLĐ do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.

                                                                                             Tin & ảnh: Tô Thị Ái , Công đoàn Viên chức tỉnh

  Chiều 13/1/2016, Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2015, triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2016. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn.

  Ngày 10/11, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác công đoàn năm 2015.

  Ngày 17/10, Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn ( là CĐCS trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh) tổ chức Hội thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2015).

  Trong phần khai mạc Hội thi, các đoàn viên công đoàn trong đơn vị đã cùng nhau ôn lại truyền thống về sự ra đời và lớn mạnh của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cũng như khẳng định những đóng góp quan trọng của lực lượng cán bộ nữ đối với sự phát triển của ngành Kho bạc tỉnh những năm qua. Ở phần thi cắm hoa đã thu hút 5 đội đến từ 5/5 tổ công đoàn trực thuộc công đoàn cơ sở tham gia. Với chủ đề về phụ nữ, gia đình và tình yêu Tổ quốc, các đội đã có sự chuẩn bị hết sức công phu từ ý tưởng đến thuyết trình, thể hiện sự sáng tạo và khéo léo của mình để đưa vào các phần thi, tạo nên nhiều tác phẩm độc đáo, sáng tạo. Các tác phẩm dự thi không chỉ đẹp về hình thức, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi cuộc sống tươi đẹp, cũng như vai trò của người vợ, người mẹ trong gia đình và xã hội, thể hiện khát vọng vươn lên trong cuộc sống, có sức thuyết phục đồng nghiệp và Ban Giám khảo. Đây là một hoạt động hết sức thiết thực và ý nghĩa, góp phần tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các đoàn viên công đoàn, đồng thời còn là cơ hội cho các nữ đoàn viên công đoàn phát huy tài năng nữ công gia chánh, thể hiện phẩm chất của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đó là: "Năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang".

Kho bac

Đ/c Nguyễn Quốc Toàn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước trao giải nhất cho các đồng chí

 Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải chuyên đề cho các tác phẩm tham gia dự thi./.

Tô Thị Ái – Công đoàn Viên chức

   Trong 2 ngày 11 và 12/7/2015, Hội thi Tiếng hát công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức đã diễn ra sôi nổi tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin tỉnh. Tham gia hội thi có 519 cán bộ, CCVCLĐ đến từ 47 công đoàn cơ sở trực thuộc.

   Ngày 26 tháng 6 năm 2015, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa X) "về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về viếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 – 2015.

   Ngày 08 tháng 4 năm 2015 Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ VI, Ban Chấp hành khoá II, nhiệm kỳ 201- 2018

Trang 1 / 3